travel news

ฉันพยายามที่จะใช้เวลาพักผ่อน

ในขณะที่ดูเหมือนว่าจาก Instagram ที่แท้จริงทุกคนที่คุณรู้ว่าเป็นในวันหยุดหรือเตรียมความพร้อมสำหรับหนึ่งสถิติไม่แบกออกที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชาวอเมริกัน เสียงเหล่านี้คุ้นเคยหรือไม่? ทีมของฉันจะลุกขึ้นโดยไม่มีฉันที่นั่น “จะมีงานมากพอที่จะชดใช้เมื่อฉันกลับมา” “ฉันพยายามที่จะใช้เวลาพักผ่อน แต่ตามเวลาที่ฉันรู้ว่าฉันต้องการเวลาปิดทุกอย่างจองไว้”

travel news

สวนสัตว์เชียงใหม่

วันนี้ทุกคนรู้จักช่วงช่วงกับหลินฮุ่ย คู่หมีแพนด้าที่เป็นดังทูตสันถวไมตรีเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่อยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่แห่งนี้ และเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความน่ารักของแพนด้า คู่นี้กันอย่างเนืองแน่น นอกจากแพนด้าแล้ว คุณจะได้ชมหมีโคอาล่าจากออสเตรเลียที่สวนสัตว์แห่งนี้ด้วยเช่นกัน สวนสัตว์เชียงใหม่นั้นจัดเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ และแบ่งพื้นที่ออกเป็นหลายโซนด้วยกัน

travel news

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

เพราะกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยนานถึง 417 ปี จึงเป็นแหล่งโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีจำนวนมหาศาลที่สุดแห่งหนึ่งไปด้วย และคลังสมบัติชาติเหล่านี้ ถูกเก็บรวบรวมไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและศึกษาร่องรอยอารยธรรมในอดีต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาจึงถือกำเนิดขึ้นภายในบริเวณวัดที่ใหญ่และมีความเก่าแก่มากที่สุดในพระนครศรีอยุธยาแห่งหนึ่งอย่างวัดราชบูรณะ ตำบลท่าวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา